Solceller placerade på näringsfastighet

Jag har placerat solceller på en ekonomibyggnad. Elen som produceras förbrukas till största delen privat, förbrukningen i näringen är väldigt liten. Jag kommer även att sälja överskottsel. Hur hanterar jag detta i min näringsverksamhet?

Svar:

När solcellanläggningen är placerad på en byggnad räknas den normalt till byggnaden, enligt Skatteverket. Avskrivningar (värdeminskningsavdrag) ska görs på anläggningen och den skrivs då av med samma avskrivningsprocent som byggnaden. Avskrivningen är avdragsgill i näringsverksamheten. Kostnader såsom reparation och underhåll kan man också göra avdrag för.

Inkomster från försäljning av el som har installerats på någon del av en näringsfastighet t ex en ekonomibyggnad ska beskattas i näringsverksamheten. När elen används i privatbostaden, så blir det ett uttag som också ska beskattas i näringsverksamheten.

När det gäller momsen räknas alltid försäljningen av el som en självständig ekonomisk verksamhet, vilket innebär momspliktig verksamhet. Detta gäller oavsett om man säljer all el som man producerar, eller endast överskottet som man själv inte använder. Det spelar heller ingen roll om solcellerna är monterade på mangårdsbyggnad eller ekonomibyggnad. Förutom försäljningen av elen till något elbolag, så får man även ersättning från nätägaren, så kallad nätnytta, för den el som man levererar ut på nätet. När man säljer el, så är även ersättning för nätnytta momspliktig. Om man däremot endast får ersättning för nätnytta (det vill säga levererar el ut på nätet utan att sälja den), så är det inte en momspliktig ersättning.