3:12-reglerna utreds ännu en gång

Regeringen har beslutat att återigen utreda 3:12-reglerna (reglerna om utdelning/kapitalvinst på andelar i fåmansföretag).

För vilken gång i ordningen dessa utreds är det väl ingen som riktigt minns, men senast när det i princip var klart med nya 3:12-regler var 2017. Detta var ju några år sedan, och nu är det alltså dags att utreda igen.

Direktiven för denna utredning är följande:

  • Analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas.
  • Särskilt överväga om en justerad skattesats på utdelning och kapitalvinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital skulle kunna öka utrymmet för förenklingar.
  • Lämna förslag till de ändringar av 3:12-reglerna som man finner lämpliga.
  • Vid utformningen av förslagen till förenklingar ska man hitta en balans mellan behovet av att stimulera ökat entreprenörskap, skapandet av fler arbetstillfällen och högre tillväxt och 3:12-reglernas syfte att förhindra inkomstomvandling.
  • Redogöra för effekterna av de ändringar i 3:12-reglerna som trädde i kraft 1 januari 2014.

Utredningen ska redovisas senast 30 november 2023.

En fråga man kan ställa sig, är om det numera verkligen finns ett behov av 3:12-regler? Varför inte låta alla onoterade andelar deklareras på K12:an, dvs med 25% skatt på all utdelning och kapitalvinst, från första till sista kronan. Det vore väl en bra förenklingsregel?