Utvidgade möjligheter till frivillig moms

Både uthyrning av bostäder och lokaler är normalt momsfritt. En fastighetsägare kan dock begära att få hela eller delar av sin lokaluthyrning momsbelagd om det gäller stadigvarande uthyrning till en momspliktig hyresgäst (så kallat frivilligt momsinträde). Fastighetsägaren kan då göra momslyft på inköp som hör till den lokalen.

Skatteverket har nu i en skrivelse (8-1604837) föreslagit att möjligheten till frivillig momsskyldighet vid uthyrning av lokaler ska utökas. Uthyrning av stadigvarande bostad ska dock även i fortsättningen vara momsfritt.

Enligt Skatteverkets förslag ska det inte längre finnas något krav på att hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet. Frivillig momsskyldighet skulle således vara möjlig även till ideella föreningar och privatpersoner. Ett annat förslag är att kravet på stadigvarande uthyrning ska slopas. Uthyrningen behöver då inte vara av viss längd. Skatteverket vill också slopa kravet på att en hyresgäst ska ha en exklusiv rätt till den yta man hyr, den bestämda ytan kan alltså hyras ut till mer än en hyresgäst. Det kommer dock inte i dessa fall att vara möjligt att tillämpa frivillig moms till en hyresgäst men inte till den andra, en bestämd yta ska till 100% vara frivilligt momsinträdd eller inte alls.

Utgångspunkten i förslaget är att den frivilliga momsskyldigheten ska vara varaktig. Det finns dock situationer då den ska upphöra. Enligt Skatteverkets förslag ska den frivilliga momsskyldigheten avseende en viss yta upphöra

  • om ytan övergår till att hyras ut eller användas som stadigvarande bostad,
  • om uthyraren slutar att hyra ut ytan och inte har för avsikt att på nytt hyra ut den, eller
  • om ytan på grund av rivning, eller liknande, inte längre kan användas.

Precis som dagens regler ska säljare och köpare skriftligen kunna avtala om att den frivilliga momsen ska upphöra i samband med att en fastighet överlåts.