Dra skatt eller inte när vi ska anställa skolungdomar i sommar?

Vi kommer att anställa skolungdomar mellan 15 – 18 år under sommaren. Hur mycket skatt ska vi dra på deras ersättningar?

Svar:

Om ungdomarna kommer att tjäna mindre än 20 431 kr under 2022 behöver arbetsgivaren inte dra någon skatt. Det räcker då med att ungdomarna fyller i blanketten ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag (SKV434) och lämnar till arbetsgivaren. Förutsättningen för att arbetsgivaren inte ska behöva dra någon skatt är att de anställda är studerande och kommer att vara bosatt i Sverige under hela 2022.

Om ungdomarna kommer att tjäna sammanlagt 20 431 kr eller mer under 2022 och inte ansöker om jämkning ska arbetsgivaren dra preliminärskatt enligt skattetabell. Beloppen i skattetabellerna bygger dock på att man har lön under hela året. För att de ska slippa betala för mycket preliminärskatt kan man ansöka om jämkning hos Skatteverket (via e-tjänsten Jämkning för skolungdom eller blanketten SKV 4301). Jämkningsbeskedet ska lämnas till arbetsgivaren.