Gåva av näringsfastighet

Hur hanteras en gåva av näringsfastighet? Hur blir det för överlåtaren och för mottagaren? Mottagaren betalade en slant till överlåtaren, men betydligt mindre än taxeringsvärdet och då räknas det väl som gåva?

Svar:

Eftersom vederlaget (slanten) understiger taxeringsvärdet för överlåtelseåret räknas överlåtelsen som en gåva (under förutsättning att det finns en gåvoavsikt). Vid gåva av näringsfastighet beskattas inte överlåtaren alls. I överlåtarens bokföring bokas fastigheten samt avskrivningarna bort, som motkonto används egen insättning.

Gåvomottagaren övertar givarens omkostnadsbelopp och avskrivningsunderlag och fortsätter avskrivningarna på samma sätt som om fastigheten inte bytt ägare. Hos mottagaren blir det också en bokning mot eget kapital.

När det gäller stämpelskatt så tas det inte ut vid gåva om priset understiger 85% av taxeringsvärdet året före det år lagfarten beviljas, under förutsättning att det finns en gåvoavsikt och överlåtelsen betecknats som gåva.

Även om överlåtelsen inte ska deklareras, så kan det vara bra att nämna under övriga upplysningar att fastigheten har övergått via gåva, och till/från vem.