Skattereduktion för avgift till a-kassan

Riksdagen har nu beslutat att a-kasseavgiften ska ge en skattereduktion. Beslutet innebär ca 400 kr i skattesänkning för de flesta av medlemmarna i en a-kassa.

Bra att folk är med i a-kassan

Regering och riksdag anser att det långsiktigt ligger i samhällets intresse att underlätta och uppmuntra till att fler är anslutna till en arbetslöshetskassa. Därför har riksdagen nu beslutat att a-kasseavgiften ska ge en reduktion av skatten.

Reformen beräknas kosta staten drygt 800 miljoner kr 2022 och sedan drygt 1,6 miljarder kr/år.

25% av avgiften ska ge reduktion

Skattereduktionen blir 25% av avgiften till en svensk a-kassa. Det innebär en skattesänkning på ca 400 kr/år för medlemmar i de flesta a-kassor.

Avgift till en utländsk arbetslöshetskassa eller avgift enligt en utländsk stats arbetslöshetshetsförsäkring som betalas under beskattningsåret ska efter begäran medräknas i underlaget för skattereduktion.

Skattereduktionen ska göras efter övriga skattereduktioner i inkomstskattelagen och mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.

Obegränsat skattskyldiga

Rätt till skattereduktionen har den som är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret. Är man endast obegränsat skattskyldig under en del av året, ska man normalt endast ha rätt till skattereduktion med 1/12 per kalendermånad som man är obegränsat skattskyldig.

Ikraftträdande

Lagändringarna ska träda i kraft 1 juli 2022.

Skattereduktion ska ges på avgifter som betalas efter den 30 juni 2022.

Regeringens prop 2021/22:126, Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU24