Förslaget om nya regler vid arbetsresor – utökad skattelättnad föreslås

Regeringen har föreslagit nya regler vid resor till och från arbetet. Redan när dessa förslag presenterades, så aviserade man om att dessa skulle förstärkas (utökas). Nu har dessa aviseringar presenterats som förslag i en promemoria (Fi2022/01470) från Finansdepartementet.

Det man vill ändra på jämfört med den proposition man redan har presenterat är:

  • Den övre avståndsgränsen höjs från 80 km till 120 km. Det innebär alltså att max 120 km till arbetsplatsen ger skattereduktion, istället för 80 km.
  • Skattereduktion för arbetsresor höjs från 50 öre till 80 öre per km.
  • Antalet storstadskommuner minskar från 29 till 26 pga att Lerum, Vellinge och Österåker inte längre klassas som storstadskommuner.

Dessa förändringar föreslås träda i kraft 1 jan 2023.