Ska ersättning för nystartsjobb påverka löneunderlaget på K10:an?

Ska ersättning för nystartsjobb påverka löneunderlaget för ägarna till ett fåmansföretag? Och om så är fallet, anses ersättningen täcka både lön och socialavgifter?

Svar:

Hela ersättningen ska minska löneunderlaget enligt Skatteverket, som anser att stödet inte ska anses täcka kostnaden för arbetsgivaravgifter.