Skatteverket granskar hemleveranser av mat

Skatteverket meddelar att de i kontroller och pågående utredningar av matbud och företag som gör hemleveranser av mat från restauranger, har funnit omfattande medvetet (och omedvetet) fusk.

Att få mat hembudad kostar normalt ca 50 kr, ibland kostar det inget alls. Maten bokas och betalas via en app, som lokala restauranger är anslutna till. Skatteverket menar att med ett så lågt pris, är risken stor för att skatter och avgifter inte betalas som de ska.

De fusk som Skatteverket har funnit har t ex handlat om oredovisade inkomster, osanna fakturor och oredovisade löner. Skatteverket misstänker också att det finns möjliggörare, aktörer som hjälper till med upplägg i syfte att undvika skatt. Skatteverket befarar också att människor med svag position på arbetsmarknaden utnyttjas.

Kontrollen av branschen pågår under 2022, och när den är klar kommer resultaten också att analyseras i en rapport.