Anställd med elbil

Jag har en anställd som har en elbil som förmånsbil. Den anställde laddar bilen hemma – det finns ingen möjlighet för laddning på arbetsplatsen. Kan företaget stå för kostnaden av installationen av laddstationen i den anställdes hem? Hur gör vi med milersättning för tjänstekörning?

Svar:

Om arbetsgivaren bekostar installationen av laddstationen i hemmet blir det en skattepliktig förmån för den anställde. För den anställde är det sannolikt bättre att bekosta installationen själv och därmed också få skattereduktion för installationen.

Om den anställde själv står för all laddning av bilen, så kan milersättning tas ut för tjänstekörningen med 9,50 kr/mil. Då elen i regel är betydligt billigare än så är det ett bra upplägg för den anställde.