Kriget i Ukraina – vad ska jag tänka på när årsredovisningen upprättas?

Om kriget i Ukraina påverkar mina kunders företag, behöver jag tänka på något när jag upprättar förvaltningsberättelsen och noter i årsredovisningen? K2-regelverket tillämpas.

Svar:

Årsredovisningen ska innehålla upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för företaget. Upplysningar lämnas i förvaltningsberättelsen och/eller noter. Väsentliga händelser under räkenskapsåret lämnas i förvaltningsberättelsen och väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut lämnas i not.

Med väsentliga händelser menas

• beslutade viktiga förändringar i verksamheten (alltså inte endast planerade förändringar),

• för företaget viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat,

• om företaget har upprättat en kontrollbalansräkning eller är skyldigt att göra det,

• om företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet.

Några exempel på viktiga externa faktorer som kan påverka företagets ställning och resultat under kriget i Ukraina är faktorer avseende marknaden och miljön, onormalt stora förändringar av priset på råvaror och förnödenheter, räntor eller valutakurser.

Om företaget inte påverkas eller om man inte kan bedöma om företaget påverkas behöver ingen information lämnas.