Skatt och sociala avgifter på anställda från Ukraina?

En av mina kunder vill anställa en kvinna från Ukraina som söker arbete i Sverige. Kvinnan har fått arbetstillstånd från Migrationsverket. Hur ska lönen hanteras när det gäller skatt och arbetsgivaravgifter?

Svar:

Om vistelsen i Sverige är kortade än 6 månader kan den anställde välja att beskattas som begränsat skattskyldig enligt reglerna om SINK (25% skatt) eller beskattas enligt inkomstskattelagen.

Vistas och arbetar den anställde mer än sex månader i Sverige ska vanlig inkomstskatt betalas. Den anställde ska då ansöka om preliminär A-skatt för att bli skatteregistrerad. Om den anställde inte visar upp något beslut om A-skatt eller annat beslut från Skatteverket ska arbetsgivaren göra ett förhöjt skatteavdrag – enligt skattetabellen plus ytterligare 10 procent.

Huvudregeln är att arbetsgivaravgifter ska redovisas i det land den anställde arbetar.

Observera att du som anställer en tredjelandsmedborgare (personer utanför EU/EES eller Schweiz) också är skyldig att underrätta Skatteverket om anställningen på blankett SKV 1160, senast den 12:e i månaden efter att anställningen påbörjats.