Skänka utdelningen till drabbade i Ukraina

Några av mina kunder har frågat om det är möjligt att man som aktieägare i ett fåmansbolag kan ge bort rätten till utdelning utan skattekonsekvenser? Frågan har kommit upp i samband med kriget i Ukraina.

Svar:

Om man ger bort rätten till sin utdelning innan den kan disponeras, dvs innan bolagsstämman beslutar om utdelning, slipper man också skatten. Det är den som har rätt till utdelningen som blir skattskyldig. Att ge bort utdelning till t ex en vän, är inte så lyckat eftersom det även för vännen hanteras som utdelning på kvalificerade andelar (K10). Då det inte finns något utdelningsutrymme i kapital för vännen, så blir utdelningen tjänstebeskattad. Om man däremot ger bort rätten till utdelning på sina aktier till en ideell organisation som är skattebefriad innebär det att utdelningen blir skattefri.

Många organisationer har utarbetade rutiner för att ta emot utdelning på ett sätt som uppfyller alla formella krav. Vi rekommenderar att ta kontakt med den organisation man vill skänka utdelningen till i god tid för att ta reda på hur deras rutiner kring det här ser ut. Viktigt är också att komma ihåg att gåvan måste kunna styrkas genom ett gåvobrev och underlag ska sparas som bevis för att pengarna gått till organisationen, och inte via ägaren som privatperson.

Observera att eftersom inte utdelningen ska beskattas hos givaren påverkas inte heller utdelningsutrymmet på givarens K10:a.