Hjälpinsats till Ukraina – uttagsbeskattning?

Mitt företag har valt att skänka en del material som hjälpinsats till Ukraina. Vi har exempelvis skänkt kläder, filtar och skor från vårt lager. Blir det uttagsbeskattning eller hur ska det hanteras? Hur blir det med moms?

Svar:

Eftersom varorna tas ur företagets sortiment utan betalning blir det aktuellt med uttagsbeskattning. Uttagsbeskattning ska göras till marknadsvärde. Det innebär att företaget ska ta upp det belopp som motsvarar vad företaget skulle ha fått för varan vid en försäljning – som intäkt. Om varorna tas ur momspliktig verksamhet för att skänkas bort (utan betalning) ska även uttagsmoms på uttaget redovisas.

Undantag gäller för gåvor inom ramen för verksamheten under förutsättning av de är av ringa värde, t ex gåvor i en säljkampanj. Vad som menas med ringa värde finns inte uttalat varken i förarbeten eller rättspraxis, men enligt Skatteverket är det fråga om mycket låga belopp.