Gåva från aktiebolag till privatperson – bistånd till Ukraina

Kan ett företag ge en gåva till en privatperson som ordnar med bistånd till Ukraina? Hur ska den i så fall bokföras?

Svar:

Om ett företag ger pengar till en privatperson ses gåvan som utgångspunkt som lön. Det innebär att den anställde ska skatta för förmånen (gåvan) och att det blir sociala avgifter på gåvans värde. Gåvan blir en avdragsgill personalkostnad. Kan man däremot visa att det finns en gåvoavsikt och att det därmed är en ren donation till personen, t ex som uppskattning för dennes engagemang i biståndsfrågor, så skulle det kunna vara en gåva istället för lön. Då blir detta en ej avdragsgill gåva för företaget. Att istället jobba med dessa behjärtansvärda frågor genom en förening/organisation är därför att rekommendera.