Gåva till välgörenhetsorganisation istället för minnesgåva

En av mina anställda vill istället för att ta emot en minnesgåva (15 000 kr) skänka motsvarande belopp till en välgörenhetsorganisation. Blir det förmånsbeskattning för den anställde?

Svar:

Om den anställde väljer att skänka pengar till välgörande ändamål istället för att få en minnesgåva från arbetsgivaren blir det en skattepliktig förmån för den anställde – detta oavsett om det är arbetsgivaren eller den anställda som avgör vilken organisation som ska få gåvan. Kostnaden blir avdragsgill som lönekostnad för företaget.

Om företaget självt väljer att skänka pengarna till välgörande ändamål istället för att ge den anställde en minnesgåva, är det en icke avdragsgill gåva för företaget (inte någon förmån för den anställde).

Lämnas gåvan i de anställdas namn (vilket i så fall förutsätter att de anställda godkänt eller begärt detta) räknas det enligt Skatteverket som en skattepliktig förmån för de anställda. Detta jämställs nämligen med att de anställda fått pengar som de skänkt bort, och skattefriheten för minnesgåvor gäller inte gåvor som lämnas i pengar.