Växa-stöd och tjänstledighet

Vi anställde en person i augusti 2021. Anställningen är i minst tre månader och arbetstiden är minst 20 timmar per vecka och därmed uppfylls kravet för växa-stöd. Den anställde ansöker om tjänstledighet för februari, mars och maj 2022. Behåller vi rätten till växa-stöd för honom under de månader han inte är tjänstledig?

Svar:

Ja, att han är tjänstledig under februari, mars och maj påverkar inte rätten till växa-stöd under april och juni (och kommande 13 månader) under förutsättning att kraven för växa-stöd uppfylls. Observera att tidsperioden för stödet, dvs totalt 24 månader, inte förlängs. Läs mer om Växa-stöd i Faktabanken.