Höjd omsättningsgräns för moms

Beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr per år kan idag välja om man vill redovisa moms eller inte. Den som väljer att bli momsbefriad behöver i så fall inte lämna några momsdeklarationer eller periodiska sammanställningar. Någon moms får inte anges i fakturorna som man skickar, och man får heller inte lyfta moms på sina kostnader. Skatteverket behöver då inte administrera deklarationer och betalningar för dessa företag.

För att minska administrationen för mindre näringsidkare och sänka tröskeln för att starta eget företag föreslår regeringen att omsättningsgränsen för momsbefrielse höjs från 30 000 kr till 80 000 kr per år. Förslaget kommer att aviseras i budgetpropositionen för 2022 och föreslås träda i kraft 1  juli 2022.