10,21% för 19–23 åringar även 2022

För 19–23-åringar fanns under juni–augusti 2021 en förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgiften, vilket innebar att arbetsgivaravgiften för denna grupp endast var 10,21% (ålderspensionsavgiften).

Denna sommarrabatt fick kritik av väldigt många. Dels av de som menar att en sådan generell rabatt inte leder till fler jobb (t ex LO och TCO), men det fanns även de som menade att beskedet om rabatten kom alldeles för sent, då många företag redan hade beslutat om sin sommarbemanning.

Den kritiken – om sena besked – riskerar regeringen inte i år, då man redan nu aviserar om att denna sommarrabatt även kommer att ges under juni-augusti 2022.

Nedsättningen föreslås utformas på samma sätt som under 2021, och det färdiga förslaget kommer att hamna på riksdagens bord 2022. Reglerna bör tillämpas på ersättning som utges efter den 31 maj 2022.

Förslaget bedöms minska skatteintäkterna med 1,55 miljarder kr 2022.