Höjt tak i sjukförsäkringen – från 8 pbb till 10 pbb

Regeringen har tidigare aviserat att det kommer nyheter i sjukförsäkringen i årets budgetproposition. I ett pressmeddelande aviserar man ett antal förslag:

  • Höjt tak i sjukpenningen, från 8 prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp. Det innebär att taket för den maximala sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) höjs med 96 600 kr 2022, från 386 400 kr till 483 000 kr.
  • Man ska kunna få sjukpenning även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan om det är tydligt att personen kan återgå till sitt arbete innan 550 dagar i sjukskrivningen.
  • Flexiblare förläggning av arbetstiden vid deltidssjukskrivning
  • Prövningen av arbetsförmågan för den som kallas in att arbeta vid behov ska göras mot det arbete individen kallas in för att utföra till och med dag 90 i sjukperioden.
  • Personer med begränsad tid kvar av arbetslivet ska undantas från bedömningen mot normalt förekommande arbete. I stället ska dessa personer från och med dag 181 i sjukperioden få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos den befintliga arbetsgivaren. Förslaget gäller personer med anställning som uppnått den ålder då inkomstpension tidigast kan lämnas (62 år).

Höjt tak i sjukförsäkringen föreslås gälla från 1 januari 2022, övriga förslag från 1 februari 2022.