Korttidsarbete = Skatteverket

Regeringen har meddelat att de gett Skatteverket och Tillväxtverket i uppdrag att förbereda så att Skatteverket tar över handläggningen av korttidsarbete.

Skiftet sker 1 april 2022 och pågående ärenden vid den tidpunkten, stannar hos Tillväxtverket.

Det har ju stormat en hel del kring Tillväxtverket, och hanteringen av korttidsarbete, men anledningen till flytten är enligt regeringen att Skatteverket har musklerna att klara av en stor mängd ärenden under kort tid (ca 10 500 anställda). Dessutom har man en etablerad kontroll- och brottsbekämpande verksamhet.

Skatteverket får en större påse pengar (och mindre till Tillväxtverket) när skiftet sker, som också kräver riksdagens godkännande.