Reklamskatten går i graven

Regeringen aviserar nu att reklamskatten kommer att slopas helt från 2022.

Reklamskatten har fasats ut i olika omgångar, och senaste förändringen i den riktningen trädde ikraft 2020.

Reklamskatt tas i dag ut på bland annat annonser i fysiska reklamblad, idrottskläder och affischer. Ett avskaffande bedöms minska administrationen för ca 1 600 idrottsföreningar som betalar ca 45 miljoner i reklamskatt. Sammanlagt omfattas ca 3 000 företag och föreningar av skatten och beräknas kosta ca 100 miljoner kr.

Förslaget ska aviseras i budgetpropositionen och skatten ska avskaffas från 1 januari 2022.

Som kuriosa kan nämnas att i och med att reklamskatten nu slutligen avskaffas helt, så tillmötesgår regeringen ett tillkännagivande från riksdagen som gjordes 2002. Där uppmanades regeringen att avskaffa reklamskatten på sikt i mån av ekonomiskt utrymme.