Hälften av företagen har fått stöd under pandemin

Under pandemin har det införts åtgärder och stöd för att mildra de ekonomiska effekterna som virusutbrottet haft för många företag.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har tillsammans med Svenskt Näringsliv gjort en enkätstudie bland drygt 2 000 företag som fått svara på vilka pandemistöd de har tagit del av och vilka effekter de bedömer att stöden har haft.

Undersökningen visar att ungefär hälften av företagen har tagit emot ett riktat stöd under pandemin. Populärast har stödet vid korttidsarbete varit och ca 40% av företagen har någon gång nyttjat det.

Stöden har i hög grad gått till företag som haft de största omsättningstappen. Störst antal pandemistöd har gått till kundnära tjänstebranscher, som t ex hotell- och restaurangverksamhet.

Företagen bedömer att stöden har påverkat resultatet positivt och minskat behovet av uppsägningar. Stöden har även minskat betalningsproblemen och risken för konkurs och nedläggning, särskilt för de mindre företagen.

Trots att utformningen av stöden skedde under stark tidspress så har de alltså varit träffsäkra.