Pensionssparande – inkomst i enskild firma

En kund med enskild firma har betalt in 300 000 kr i pensionsförsäkring. Enligt reglerna får man ju göra avdrag på 35% av den avdragsgrundande inkomsten. Men hur beräknas den avdragsgrundande inkomsten? Får jag räkna med återförda avsättningar såsom periodiseringsfond och expansionsfond i inkomsten?

Svar:

Ja det stämmer att enskilda näringsidkare (och delägare i handelsbolag) får göra avdrag för pensionssparande med högst 35% av den avdragsgrundande inkomsten, dock maximalt 10 prisbasbelopp (se Pensionssparande i Faktabanken). Den avdragsgrundande inkomsten kan beräknas utifrån NE-blanketten. För att göra beräkningen kan du gör klart NE utan att fylla i följande rutor:

  • Egna pensionspremier eller inbetalning på pensionssparkonto (R38)
  • Särskild löneskatt på pensionssparavdrag (R39)
  • Årets beräknade avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt (R43)

Det belopp som du då får fram i ruta R47 – Överskott av aktiv näringsverksamhet – är den avdragsgrundande inkomsten som avdragsutrymmet får beräknas på. Det betyder att återföring eller avsättning till periodiseringsfond, ökning eller minskning av expansionsfond samt positiv/negativ räntefördelning ska påverka underlaget för beräkningen av pensionssparavdraget.

Observera att på pensionskostnader som dras av i inkomstslaget näringsverksamhet ska du även betala särskild löneskatt (24,26%). Den är avdragsgill.

Tänk också på att du kan välja att titta på årets- eller föregåendeårs inkomst. Det kan vara bra att känna till om vinsten varierar kraftigt mellan åren.