Bruttolöneväxla pensionsförsäkring

Vad bör man tänka på när man bruttolöneväxlar pensionsförsäkring, både när det gäller arbetsgivaren och den anställde. Hur bokför jag bytet av lön mot pensionsförsäkring?

Svar:

Genom löneväxling kan en anställd välja att byta lön mot en pensionsförsäkring. Grundtanken med löneväxling är att den ska vara kostnadsneutral för arbetsgivaren, dvs att kostnaden för pensionsförsäkringen inte ska vara större (eller mindre) än kostnaden för motsvarande lön. För den anställde lönar sig normalt löneväxlingen eftersom den anställde inte behöver betala någon inkomstskatt på beloppet som sätts av till pensionsförsäkringen. Löneskatten på tjänstepensionskostnader är också lägre än arbetsgivaravgifterna på lönen vilket innebär att skillnaden kan läggas på det växlade beloppet (den anställde får alltså en högre pensionspremie utan att det kostar mer för företaget).

När det gäller den anställde bör man dock tänka på att en sänkt bruttolön bland annat innebär lägre sjukpenning, föräldrapenning, graviditetspenning och ersättning vid vård av sjukt barn. Detta gäller om den anställde (före bruttolöneavdraget) tjänar mindre än 8 prisbasbelopp (10 prisbasbelopp gäller för föräldrapenningen). Tjänar den anställde mer än 8 respektive 10 prisbasbelopp både före och efter växlingen påverkar inte lönesänkningen.

Om arbetsgivaren inte är bunden av ett kollektivavtal kommer även underlaget för semesterlön att minska, om inte arbetsgivaren har kommit överens med de anställda att inkludera förmånen i semesterberäkningen. Det finns alltså inget som hindrar arbetsgivaren att beräkna semesterlön på lön före bruttolöneavdrag.