Nya lagar 1 juli

Vid halvårsskiftet 2021 träder ett antal lagändringar i kraft. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

Justerad beräkning av bilförmån

Riksdagen har beslutat om en ändrad beräkning av bilförmånen. Syftet är att värderingen av bilförmån ska bli mer korrekt. Det innebär i de flesta fall högre förmånsvärden, men på de dyraste bilarna blir förmånsvärdet lägre. De nya reglerna tillämpas på bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången 1 juli 2021 eller senare.

Växa-stödet utvidgas

Växa-stödet ska tillfälligt utvidgas. Det innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person, kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Ändringarna träder i kraft 1 juli 2021 och upphör att gälla vid utgången av 2022.

Sommarrabatt på 19–23 åringar

Rabatten på arbetsgivaravgiften för 19–23 åringar förstärks ytterligare under juni–augusti 2021. Det innebär att arbetsgivaravgiften för alla unga mellan 15–23 år, blir 10,21%.

Ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter på FoU

Nedsättningen för personer som arbetar inom forskning och utveckling (FoU) sätts ned ytterligare. Avdraget höjs från 450 000 kr till 600 000 kr och arbetstidsvillkoret blir mer generöst. De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2021 och ska tillämpas på ersättningar som betalas ut efter 30 juni 2021.

Mer egenproducerad el utan energiskatt

El som framställs i mindre produktionsanläggningar undantas från energiskatt. För närvarande är gränsen för egenproducerad solel 255 kilowatt och för el från vind eller vågor är gränsen 125 kilowatt. Från 1 juli 2021 höjs gränsen för egenproducerad solel till 500 kilowatt och för vind- eller vågkraft till 250 kilowatt.