Sommargåva

Jag planerar att ge mina anställda en sommargåva. Är det möjligt att ge dem gåvan utan att mina anställda blir beskattade för det?

Svar:

Gåvor från arbetsgivare till anställda är normalt skattepliktiga förutom när det gäller julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor (se Gåvor till anställda i Faktabanken). Under 2021 kan dock en arbetsgivare ge en ”extra” skattefri gåva (”coronagåva”) värd 2 000 kr inklusive moms till sina anställda. En arbetsgivare kan alltså nyttja reglerna om coronagåva för att ge de anställda en skattefri sommargåva. Gåvan får inte vara pengar. Det går bra att dela upp coronagåvan på flera saker och/eller tillfällen så länge det sammanlagda beloppet inte överstiger 2 000 kr inklusive moms. Om gåvans marknadsvärde överstiger 2 000 kr beskattas den överstigande delen som lön.