Ny fastighetsmäklarlag 1 juli 2021

För många människor är köp och försäljning av bostaden en affär av stor betydelse. I takt med ökade bostadspriser har bostadsaffärerna fått en allt större betydelse för privatekonomin. Det är därför viktigt att försäljningar av villor och bostadsrätter går rätt till. I detta sammanhang har fastighetsmäklarna och Fastighetsmäklarinspektionen viktiga roller.

Riksdagen har nu beslutat (Civilutskottets betänkande 2020/21:CU20) att införa en ny fastighetsmäklarlag. Syftet med den nya lagen är att få en mer heltäckande och slagkraftig tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. Den nya lagen ska bidra till att köpare och säljare ska kunna känna större trygghet i samband med bostadsaffärer.

En av nyheterna är att den nya lagen inte bara ska gälla för fastighetsmäklare utan även för fastighetsmäklarföretag. Mäklarföretagen ska registreras och stå under tillsyn av Fastighetsmäklarinspektionen. Tillsynen ska även omfatta företagets ägare och ledning. Det ska bli möjligt att ingripa om det finns olämpliga personer i företagsledningen och ägarkretsen. Mäklarföretagen ska också ges ett övergripande ansvar för att de mäklare som är verksamma i företaget följer god fastighetsmäklarsed. Ett mäklarföretag som åsidosätter sina skyldigheter ska kunna ges en disciplinpåföljd. Den nya lagen innebär även att mäklare och mäklarföretagen ska omfattas av skyldigheterna enligt penningtvättsregleringen.

Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2021.