Beräkning av bilförmån efter den 1 juli

Jag har hört att beräkning av bilförmån kommer att ändras från och med den 1 juli 2021. På vilka bilar kommer den nya beräkningen att tillämpas?

Svar:

De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2021 och gäller bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången 1 juli 2021 eller senare, samt för bilar som är registrerade utomlands och som inte är skattepliktiga här i landet. Nuvarande bestämmelser kommer fortsatt att gälla för bilar som blivit skattepliktiga före detta datum.