Kundförluster på grund av coronapandemin

Jag har en del obetalda kundfordringar i bokslutet som jag misstänker att vi inte kommer att få betalat för då mina kunder drabbats hårt av coronapandemin. Kan jag boka dem som kundförluster och återföra momsen?

Svar:

Skatteverket har lättat på kraven när den utgående momsen kan återföras vid en kundförlust med anledning av coronapandemin. Skatteverket anser att det under den pågående pandemin får anses sannolikt, och därmed kan presumeras, att köparen saknar möjlighet att betala sin skuld om samtliga följande förutsättningar är uppfyllda

  • Köparen är en beskattningsbar person.
  • Fakturan är utfärdad mellan 1 februari 2020 och 31 december 2021.
  • Det har gått minst tre månader sedan fordran förföll till betalning.
  • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut.
  • Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap.

Är dessa förutsättningar uppfyllda får säljaren sätta ned beskattningsunderlaget för moms på grund av en kundförlust, även om det inte på något annat sätt är visat att den aktuella köparen saknar betalningsförmåga.

Om säljaren senare får helt eller delvis betalt ska momsen åter redovisas på den del av betalningen som har kommit in.