Löneökningar för anställda vid korttidsarbete

Kan man höja de anställdas löner under tiden som man får stöd för korttidsarbete?

Svar:

Ett krav för att få stöd för korttidsarbete är att företaget har drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som inte hade kunnat förutses eller undvikas. Arbetsgivaren ska också ha använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Löneökningar är dock möjliga om löneökningen följer ett centralt kollektivavtal. Företag utan kollektivavtal kan också höja lönerna om höjningen är i nivå med kollektivavtalade löneökningar i den bransch där företaget verkar.

Observera att arbetsgivaren dock endast får använda ordinarie lön (lön exklusive lönehöjningar som sker efter jämförelsemånaden) för att beräkna stödbeloppet.