Studiemedel – höjd åldersgräns

Ett samhälle där medborgarna blir allt äldre och förväntas arbeta högre upp i åldrarna, måste också anpassas för detta. Pensionssystemet och andra trygghetssystem har – och är – under anpassning. Ett yrkesliv som för många börjar i 20–årsåldern och slutar en bit efter fyllda 70–år, kräver anpassningar på många plan. Inte minst när det gäller möjligheter att studera ”på äldre dar”.

Ett yrke som man trivs med och klarar av rent fysiskt när man är 30 år, kanske inte alls är något som man klarar av, eller trivs med, när man är 55 år. Därför har nu riksdagen beslutat (2020/21:UbU17) att höja åldersgränserna för när man kan få studiemedel.

Beslutet innebär att den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel, alltså bidrag och lån för studier på t ex högskola och universitet, höjs från 56 till 60 år.

Nedtrappningen av rätten att låna pengar, den så kallade lånetrappan, ska börja vid 51 år och sluta vid 60 år.

Även den övre åldersgränsen för rätt till studiestartsstöd (för studier på grundskole- eller gymnasienivå), höjs från 56 till 60 år.

Beslutet innebär också att vissa åldersgränser som rör återbetalning och avskrivning av studielån höjs på motsvarande sätt.

Lagändringarna om studiemedel, lånetrappan och studiestartsstöd börjar gälla 1 oktober 2021. Övriga lagändringar börjar gälla 1 januari 2022.