Mer egenproducerad el utan energiskatt

El som framställs i mindre produktionsanläggningar (för förbrukning på samma plats som elen produceras) undantas från energiskatt. Undantaget är begränsat så det gäller inte stora anläggningar.

För närvarande är gränsen för egenproducerad solel 255 kilowatt och för el från vind eller vågor är gränsen 125 kilowatt. För övriga förnybara källor är gränsen 50 kilowatt.

Riksdagen har nu beslutat (SkU25) att dessa gränser ska höjas, vilket innebär att små elproducenter kan producera mer el utan att behöva betala energiskatt.

Från 1 juli 2021 höjs gränsen för egenproducerad solel till 500 kilowatt och för vind- eller vågkraft till 25 kilowatt. För övriga förnybara källor blir gränsen 100 kilowatt.

De höjda gränserna är i linje med regeringens ambition att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, t ex i solceller och solvärme.