Hur hanteras miljöbilsbonusen i bokföringen?

Hur bokför jag miljöbilsbonusen? Hanteras den på olika sätt bokföringsmässigt vid leasing och när företaget äger bilen?

Svar:

När företaget leasar bilen är det leasegivaren som är ägare till bilen och har möjlighet att få bonusen. Leasegivaren ger dock normalt leasetagaren hela bonusen som en rabatt på leasingavgifterna för den leasade bilen. Vanligtvis betalas hela beloppet ut som en klumpsumma till leasetagaren men det finns även leasegivare som ger en klimatrabatt varje månad på leasingavgiften. Bonusen är en rabatt till leasetagaren och bokförs som en minskning av leasingavgifterna.

Eftersom bonusen ses som en rabatt och därmed minskar leasingavgiften, ska även momsen återföras.

Om företaget däremot äger bilen bokför du bonusen som en minskning av anskaffningsvärdet på bilen.