Avdrag för deklarationshjälp

Är kostnaden för upprättande av företagets deklaration avdragsgill i min enskilda firma? Hur är det med momsen – får den lyftas?

Svar:

Nej, kostnader för deklarationshjälp är inte avdragsgilla oavsett företagsform. Däremot får kostnader för hjälp med den löpande bokföringen och att upprätta bokslut dras av. Momsen på kostnaderna för deklarationshjälp får lyftas när det gäller deklaration av näringsverksamheten. Om arvodet för deklarationshjälpen även omfattar din privata inkomstdeklaration får du inte lyfta momsen på denna del.