Omsättning- och omställningsstöd – juli–september

Regeringen har nu meddelat att man är överens med samarbetspartierna om förlängning av ”coronastöden”.

Tidigare har man meddelat att stödet för korttidsarbete förlängs till och med september, och nu meddelas att detta kommer att gälla för flera stöd.

Omställningsstödet kommer att förlängas till och med september 2021. Det gäller både det ordinarie omställningsstödet och det förstärkta omställningsstödet som kan sökas av företag som drabbas särskilt hårt av vissa restriktioner.

Omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag förlängs med månaderna juli, augusti och september 2021.

Regeringen menar att vi just nu befinner oss i en tredje våg av smittspridning samtidigt som läget är allvarligt på arbetsmarknaden och för företagen, varför stödperioderna behöver förlängas.

Innan regeringen formellt kan besluta om förlängningarna av omställningsstödet så måste EU-kommissionen godkänna dem eftersom stöden räknas som statsstöd.

När det gäller omsättningsstödet så kommer regeringen att återkomma med nya förordningar som reglerar den nya perioden.