Stöd för korttidsarbete föreslås förlängt till september

Det förstärkta stödet vid korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) har förlängts i flera omgångar och gäller för närvarande fram till och med juni. Finansdepartementet har nu i en promemoria (Fi2021/01904) aviserat om att stödet vid korttidsarbete ska förlängas ytterligare och även gälla för perioderna juli–september 2021. Orsaken är att smittspridningen fortfarande är på en hög nivå och vi kommer att leva med restriktioner ytterligare en tid, vilket inte minst drabbar hotell- och restaurangbranscher och besöksnäringen.

Precis som för perioderna januari–juni ska man även för juli–september kunna ansöka om stöd upp till 80%. Den så kallade subventionsgraden, den delen av kostnaden som staten står för, ska även fortsättningsvis vara 75%.

Enligt förslaget kommer april 2021 att räknas som den så kallade jämförelsemånaden för perioderna juli–september. Jämförelsemånad är den referensmånad som används för när man ansöker om stöd för att veta vilka personer som är aktuella för korttidsarbete. Att jämförelsemånaden föreslås bli april 2021 är alltså en förändring jämfört med vad som gäller idag och kommer att innebära att även personal som har nyanställts under krisen ska kunna omfattas av stödet. Förslaget ska nu ut på remiss och föreslås kunna träda i kraft 29 juni 2021.