Coronagåva 2021

Stämmer det att man även under 2021 kan ge sina anställda en skattefri coronagåva? Vilka regler gäller? Omfattas även styrelseledamöter av skattefriheten?

Svar:

Ja, det är nu beslutat att skattefriheten för coronagåva ska fortsätta att gälla under 2021. Reglerna trädde i kraft den 1 maj men gäller under hela 2021. De tillfälliga reglerna om coronagåva liknar reglerna som gällde förra året. Men värdet på den extra skattefria gåvan som arbetsgivare kan ge är i år höjt till 2 000 kr. Förra året var det 1 000 kr. Liksom tidigare får gåvan inte vara pengar. Det går bra att dela upp gåvan på flera saker och/eller tillfällen. Det sammanlagda beloppet är skattefritt upp till 2 000 kr inklusive moms. Om gåvans marknadsvärde överstiger 2 000 kr beskattas den överstigande delen som lön. Gåvor ska ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska vara tillämpliga.

Uppdragstagare (t ex styrelseledamöter) omfattas enligt Skatteverket av reglerna om vissa skattefria gåvor (t ex julgåvor). Därmed torde styrelsen omfattas av skattefriheten även när det gäller coronagåvan .