Finansieringen klar – stöden förlängs till juni

Riksdagen har beslutat om ännu en extra ändringsbudget som innebär finansiering av korttidsarbete till och med juni och mer pengar till omställningsstödet. Regeringen har dessutom meddelat att både omställningsstödet och omsättningsstödet förlängs till juni. Riksdagen uppmanar även regeringen att införa ett garantistöd till kultur och idrott.

Korttidsarbete

Det förstärkta stödet vid korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) som gäller under perioden januari-mars 2021 förlängs. Regeringen hade föreslagit en förlängning till och med april, men riksdagen beslutade att stödet bibehålls till och med juni. Riksdagen beslutade också att staten ska stå för 75% av kostnaden även under perioden april-juni (istället för 50% enligt tidigare beslut) och att det ska vara möjligt med 80% arbetstidsminskning. Även löneavdragen ändrades för dessa perioder.

Anslaget till stöd vid korttidsarbete ökar med sammantaget 3,54 miljarder kronor 2021. Förlängningen av stödet ska börja gälla den 29 mars 2021.

Omställningsstöd – maj och juni

Regeringen har meddelat att man är överens med samarbetspartierna om att förlänga omställningsstödet så att det även gäller för perioderna maj och juni.

Maj och juni 2021 kommer att utgöra två olika stödperioder och stödet ska kunna sökas av företag som har förlorat mer än 30% av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019.

Företag kan som mest få 97 miljoner kronor i ordinarie omställningsstöd för perioder mellan augusti 2020 och juni 2021.

Tanken är ett ikraftträdande så snabbt som möjligt efter respektive stödperiods utgång. Precis som tidigare måste stödet godkännas av EU-kommissionen.

Omsättningsstöd – maj och juni

Regeringen har meddelat att man är överens med samarbetspartierna om att förlänga omsättningsstödet. Förlängningen innebär att stöden nu kommer avse perioder mellan mars 2020 och juni 2021, alltså totalt 16 månader.

Maj och juni 2021 kommer att utgöra två olika stödperioder och stöden ska kunna sökas av företag som har förlorat mer än 30% av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019.

Maximalt stöd per enskild näringsidkare respektive fysisk person som är delägare i handelsbolag är i snitt 24 000 kronor/månad.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare går för närvarande att söka för perioden augusti 2020–februari 2021.

Omsättningsstöd för handelsbolag med minst en fysisk person som delägare för perioden mars 2020–februari 2021 kommer att gå att söka från den 29 mars. Regeringen arbetar för att stöden för perioden mars–juni 2021 ska gå att söka så snart som möjligt.

Garantistöd till kultur och idrott?

Riksdagen uppmanar regeringen genom ett så kallat tillkännagivande att återkomma med ett förslag om garantistöd till kultur och idrott. Stödet ska göra det möjligt att planera och förbereda arrangemang från 1 juni 2021. Stödet ska också finnas där för att om det krävs kunna skala ned och ställa in arrangemang.

Riksdagen bedömer att 3,5 miljarder kr bör anslås till detta stöd.

Finansutskottets betänkande, FiU44, Regeringens pressmeddelanden