Skattefri parkering på jobbet

Under förra året – från 1 aprill till 31 december – infördes en tillfällig skattefrihet för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats. Syftet var att minska smittspridningen i samhället genom att underlätta för de som behöver ta sig till och från arbetet utan att öka trängseln i kollektivtrafiken.

Regeringen har nu i sin sjätte ändringsbudget föreslagit att det även under 2021 ska vara en skattefri förmån att få tillgång till fri- eller subventionerad parkering utanför sin arbetsplats. Enligt förslaget ska detta alltså gälla retroaktivt från 1 januari 2021.