Sommarrabatt på 19–23 åringar

För att motverka pandemins negativa konsekvenser när det gäller ungas möjligheter på arbetsmarknaden har en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar införts från och med januari.

Regeringen föreslår nu i en promemoria att rabatten på arbetsgivaravgiften för 19-23 åringar förstärks ytterligare under juni-augusti 2021. En sommarrabatt som innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% (istället för 19,73%).

Denna rabatt omfattar alltså alla som vid årets ingång har fyllt 18 år (som fyller 19 år under 2021). På motsvarande sätt omfattas 23-åringar om de fyller 23 år någon gång under 2021. Detta är alltså personer som är födda 1998 – 2002.

Rabatten ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kr/mån.

Denna tillfälliga rabatt innebär att arbetsgivaravgiften blir 10.21% för alla unga mellan 15–23 år, då vi sedan 2019 har rabatt för unga mellan 15-18 år som innebär 10.21% i arbetsgivaravgift.

Regeringen avser att överlämna förslaget till riksdagen i en kommande ändringsbudget och förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2021 och gälla ersättning som betalas ut under juni, juli och augusti 2021.