Hemmajobb under coronapandemin

Jag har under stora delar av 2020 arbetat hemifrån på grund av covid. Min arbetsgivare har följt uppmaningen om att vi ska arbeta hemma i den mån vi kan. Jag har inrett ett rum i min bostad där jag kan sitta och arbeta. Får jag göra något avdrag för arbetsrummet och inköpet av möbler i min deklaration eller kan jag begära att få ersättning från min arbetsgivare? Finns det möjlighet till avdrag för internetuppkoppling?

Svar:

Du har som regel inte rätt till avdrag för arbetsrum och möbler om du har inrett ett rum i din bostad för att jobba i. Ett antal krav måste vara uppfyllda för att du ska kunna göra avdrag. Kraven är bland annat att din arbetsgivare inte tillhandahåller någon arbetsplats, att det finns ett klart behov av ett arbetsrum i bostaden, att rummet endast ska användas för att arbeta i och att arbetsrummet inte får ingå i bostadsutrymmet (normalt krävs det att rummet har egen ingång eller att det är inrett på ett sådant sätt att det inte kan användas för boende). Om samtliga krav uppfylls finns det möjlighet att få avdrag för de merkostnader som du har för användandet av rummet.

Får du ersättning/hyra från din arbetsgivare för rummet eller möblerna räknas ersättningen som lön. Om din arbetsgivare köper in möblerna och sedan lånar ut dem till dig kan du använda dem hemma när du arbetar utan att det blir förmånsbeskattning.

Om du själv skulle hyra ett särskilt arbetsrum kan du ha rätt till avdrag för de kostnader du haft för att hyra rummet, men då krävs det att du bara arbetar där och att rummet eller lokalen ligger utanför ditt hem samt att det finns ett behov av arbetsrummet.

Att ha en internetuppkoppling ses som en privat levnadskostnad. Om ditt arbete kräver en väsentligt snabbare uppkoppling än normalt och din arbetsgivare inte vill stå för den kostnaden kan du ha rätt till avdrag för den extra kostnaden som uppstår varje månad. Behovet av snabbare uppkoppling är dock något som du måste kunna visa.