Kontor i hemmet- enskild firma

Jag driver en bokföringsbyrå och använder ett litet utrymme i min villa till kontor. Rummet är inrett med skrivbord, stol och bokhyllor. Får jag göra avdrag för lokal i egen bostad? Jag har även gjort inköp av möbler för att inreda rummet, får jag göra avdrag för inköpen i näringsverksamheten?

Svar:

Som enskild näringsidkare kan du inte ta ut hyra av dig själv om du bedriver verksamheten i din privatbostad, istället kan du få avdrag enligt schablon eller avdrag för de merkostnader verksamheten medför.

Schablonavdrag

För att få göra schablonavdrag ska du ha arbetat i bostaden minst 800 timmar under året. Då får du göra ett schablonavdrag med 2 000 kronor per år om du arbetar i din (eller makens) ägda fastighet (avdraget är 4 000 kr per år om du arbetar i hyrd lägenhet eller i bostadsrätt). Avdraget ändras proportionellt om räkenskapsåret är kortare eller längre än 12 månader.

Observera den absoluta gränsen på 800 timmar. Arbetar du 799 timmar i bostaden får du inte dra av något alls med den här metoden.

För att få göra det här avdraget behöver du inte ha någon avskild del av bostaden som arbetslokal. Du kan arbeta i vardagsrummet eller vid köksbordet och ändå få göra avdraget. Upprättar du ett förenklat årsbokslut bör schablonavdraget bokföras. Annars drar du av beloppet i ruta R22 på deklarations-blankett NE.

Verkliga kostnader

Om du har lokal i egen bostad och inte kan eller vill göra avdrag enligt schablonmetoden kan du i stället göra avdrag för verkliga kostnader. För att göra detta avdrag finns det inget krav på en viss minsta arbetstid under ett år.

Däremot krävs det att du bedriver näringsverksamheten i en särskilt inrättad del av bostaden. Med särskilt inrättad del menas att denna del med hänsyn till läge, utrustning, inredning osv inte alls eller bara obetydligt kan användas som bostad i vanlig mening. Du kan alltså inte ha din TV, säng eller soffa där utan denna del av bostaden ska verkligen vara inrättad för näringsverksamheten. Uppfyller du dessa krav kan du dra av en del av utgifterna för el, värme, vatten, avlopp och sophämtning som hör till verksamheten (se Lokal i egen bostad i Faktabanken).

Kostnaden för möblerna kan dras av i verksamheten (t ex skrivbord, stol och hyllor) om inköpen är avsedda att användas i verksamheten. Momsen kan däremot inte lyftas på möbler som är typiska för en normal bostad.