Förlängning – karensavdrag, läkarintyg och ersättning till riskgrupper

Regeringen föreslår förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19.

Följande åtgärder förlängs enligt förslaget:

  • Ersättningen för karensavdrag för anställda.
  • Ersättningen till egenföretagare för de 14 första karensdagarna.
  • Ersättning för vissa riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper.
  • Det slopade kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna.
  • Undantag i sjukförsäkringen vid inställd vård eller rehabilitering.

Dessa tillfälliga regler löper ut 30 april 2021, men enligt förslaget ska dessa fortsätta att gälla fram till 30 juni.