Umgänge med barn ger inte väsentlig anknytning

Skatterättsnämnden anser att en utomlands bosatt svensk medborgare som avser att vistas i Sverige drygt två månader per år för att umgås med sina minderåriga barn inte har väsentlig anknytning till Sverige.

Obegränsad skattskyldighet

Den som har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig för alla inkomster som förvärvats både i Sverige och i utlandet. Vid bedömningen av om det finns väsentlig anknytning görs en samlad bedömning av flera faktorer. Det som kan ha betydelse för bedömningen är bland annat svenskt medborgarskap, familjesituationen, aktieinnehav etc.

Bakgrund

Sten är svensk medborgare och har varit bosatt i Sverige under nästan hela sitt liv. Han är frånskild och hade för avsikt att flytta till ett annat EU-land under 2020 för att tillträda en tjänst där.

Sten och hans före detta maka har gemensamma minderåriga barn som är bosatta hos mamman i Sverige. De har gemensam vårdnad om barnen. Sten tänker träffa sina barn i samband med lov och långhelger samt under de 4–6 veckor per år som han i övrigt avser att vistas i Sverige. Sten kommer som mest att besöka Sverige drygt två månader per år efter utflytten.

Sten äger indirekt mindre aktieposter i tre svenska onoterade aktiebolag. Han har inte väsentligt inflytande i något av bolagen, varken till följd av sitt aktieägande, via avtal eller på annat sätt. Sten har inte heller någon bostad i Sverige så när han kommer till Sverige kommer han att hyra hotellrum eller en tillfällig bostad.

Sten vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) med frågan om han efter flytten utomlands ska anses obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av umgänget med barnen.

Inte väsentlig anknytning enligt SRN

Sten och barnens mamma har gemensam vårdnad om barnen. Att Sten därför tänker besöka Sverige för att umgås med barnen i den omfattningen och på det sätt som han anger medför enligt SRN:s uppfattning inte att Sten har väsentlig anknytning till Sverige. Att Sten är svensk medborgare och att han har mindre indirekta aktieinnehav i svenska aktiebolag förändrar inte den bedömningen. SRN anser därmed att Sten inte är obegränsat skattskyldig i Sverige.

Förhandsbeskedet är i skrivande stund inte överklagat.

Skatterättsnämnden 88-20/D