Jämförelsemånad

Jag ska ansöka om stöd för korttidsarbete hos Tillväxtverket. Jag ska ansöka om stöd för februari 2021 och framåt – stämmer det är september 2020 blir min jämförelsemånad? Jag har inte tidigare ansökt om stöd.

Svar:

Ja, det stämmer! Om du inte tidigare har ansökt om stöd kommer din jämförelsemånad vara september 2020. Det gäller oavsett när Tillväxtverket beslutar om godkännande.

Enligt 2020 års regler är jämförelsemånaden tre månader före den månad då Tillväxtverket beslutade om godkännande. För stödperioder som omfattas av 2021 års regler och infaller under december 2020–juni 2021 är jämförelsemånaden samma månad som vid tidigare lämnat stöd för korttidsarbete, om företaget fick stöd under 2020.