Utdelning och korttidsarbete – vad gäller enligt de nya reglerna för 2021?

Min kund kommer att ansöka om stöd för korttidsarbete under perioden dec 2020 – mars 2021. Vilka regler gäller egentligen för utdelning och korttidsarbete, kan min kund besluta om utdelning under 2021? Han vill inte riskera att gå miste om stödet.

Svar:

För stöd som betalas ut från december 2020 och senare gäller nya tydligare regler för värdeöverföringar. Enligt de nya bestämmelserna har en arbetsgivare inte rätt till stöd om arbetsgivaren beslutat om eller verkställt vinstutdelning under:

  • stödperioden
  • två månader före stödperioden
  • sex månader efter stödperioden.

Detsamma gäller gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägare. Observera att återbetalning av aktieägartillskott räknas som vinstutdelning.

Under perioden oktober 2020-september 2021 kan din kund alltså inte besluta om eller verkställa utdelning om han vill ha rätt till stödet.