Förlängt nystartsjobb igen

En arbetsgivare har möjlighet att få bidrag om denne anställer en person som har varit arbetslös länge eller en person som är nyanländ i Sverige (så kallat nystartsjobb). Stödtiden är olika beroende på vilken grund nystartsjobbet beviljas, men den kan som längst vara 2 år.

Med anledning av coronapandemin beslutade regeringen förra året att tiden för nystartsjobb skulle förlängas under 2020 (se 20:157 och 20:244). Nu har regeringen beslutat att förlängning av nystartsjobb även ska vara möjligt under 2021.

Reglerna är tillfälliga och gäller arbetsgivare som har ett pågående beslut där maxtiden löper ut mellan 1 mars och 31 december 2021. Dessa arbetsgivare får alltså möjlighet att få stödtiden förlängd med ytterligare tolv månader.

På www.arbetsförmedlingen.se finns det mera information kring nystartsjobb och hur man ansöker om förlängning.