Undantag i rehab-kedjan förlängs

Regeringen har tidigare beslutat om ett tillfälligt undantag som innebär att fler sjukskrivna ska få behålla sin sjukpenning och ha möjlighet att återgå till sitt vanliga arbete.

Det tillfälliga undantaget gäller då återgången till det vanliga arbetet har förskjutits beroende på att vård eller rehabilitering har försenats pga covid-19, och då övervägande skäl talar för att den sjukskrivna kan förväntas återgå i sitt vanliga arbete i samma omfattning som före sjukfallet när vården eller rehabiliteringen har slutförts.

En försening av vård eller rehabilitering ska anses vara orsakad av effekter pga covid-19, om inte utredningen i ärendet visar något annat. Dessa regler gällde till och med utgången av februari 2021. Regeringen har nu beslutat att reglerna ska fortsätta att gälla till utgången av juni 2021.

Se även tidigare notis om regeringens beslut att tillfälligt slopa den så kallade 180-dagars prövningen.

SFS 2021:140 och 141