Fortsatt skattefrihet för parkering och gåvor?

Skatteutskottet vill att skattefriheten för parkering utanför arbetsplatsen och gåva till anställda (så kallad coronagåva) ska bestå under hela pandemin. Man vill alltså se en förlängning av den tillfälliga skattefriheten som infördes i våras.

Därför uppmanar man nu riksdagen att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att skyndsamt lämna förslag om en förlängning.

Skatteutskottet anser att förlängningen bör omfatta förmåner som lämnas efter 31 december 2020 och gälla så länge som den nya och tillfälliga lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen) gäller.

Riksdagen ska debattera och fatta beslut om detta i slutet av februari, och sedan får vi se om och när regeringen väljer att agera i frågan.